Reklam används för att hitta nya kunder som förhoppningsvis vill köpa din produkt eller tjänst. Men det är också viktigt att hålla de befintliga kunderna nöjda och att vårda kundrelationer. Här finns det möjlighet att använda så kallade CRM-system som ger dig bättre kontroll över dina kundrelationer.

Många frågar sig, vad är CRM egentligen? Det är ett verktyg och ett IT-stöd som ger dig bättre kontroll över dina kundkontakter, assisterar i kundprospektering och strategier inom sälj och marknad samt ger dig smidiga lösningar för analyser och kundsupport. Skaffa ett CRM-system hos https://www.lime-technologies.com/sv/ för att komplettera din marknadsföring, så att du får trogna kunder som sprider positiv information om ditt företag.

Reklam – en relation med kunderna

CRM står för “customer relationship management”, det vill säga kundrelationshantering. Reklam är en sorts relation med kunderna. Vi brukar ofta utsättas för reklam; på köpcentret, i bilen och på kontoret. Reklam utgör i själva verket en stor del av våra liv, fast vi knappt lägger märke till den medvetet. Att vi kan ha så mycket reklam omkring oss varje dag beror på människans anpassningsförmåga. Med tiden vänjer vi oss vid ljud och bilder, och filtrerar bort dem, såvida det inte kommer något som sticker ut från mängden och fångar vår uppmärksamhet.

Fysisk och digital verklighet

Under det senaste decenniet har vi varit med om en stark digital utveckling, där vi ständigt är uppkopplade i vår vardag. Vi har tillgång till information från hela världen direkt från mobilen, vilket har skapat nya förutsättningar för marknadsföring och för livet i stort. Det nya, moderna sättet att kommunicera är idag nästan för bekvämt. Samhället anpassar sig allt mer för att vi ska kunna utföra våra ärenden via mobilen, datorn eller surfplattan. Reklam är i grunden en form av social interaktion mellan företag och människor. Vi lever fortfarande i en fysisk värld som dock blir allt mer överbemannad av den digitala verkligheten. Här behöver vi skapa en balans, där den digitala och den fysiska världen kan mötas. På grund av digitaliseringen kan vi känna oss mindre sociala, samtidigt som vi hela tiden är tillgängliga. CRM-system är ett sätt att skapa ordning i kundrelationerna, där företaget har tillgång till all kundinformation på ett ställe. På det sättet är det möjligt att bygga personliga relationer, även i en ny digital verklighet.