Även om reklam och PR hela tiden utvecklas finns det som med mänskligheten egentligen varken någon början eller slut. Det är till mångt och mycket det som relationer i allmänhet baseras på vilket gäller såväl skapande som bibehållande. Det ena utesluter inte det andra.

Reklam blir i själva verket en slags relation. Ibland utan att vi ens vet om det. Det ter sig därmed heller inte särskilt konstigt att vi har en förmåga att ta till oss innehållet i reklamen utan att budskapet nödvändigtvis når fram. Som bekant utsätts vi för det här var vi än råkar befinna oss. Det kan vara i bilen, på köpcentret eller på kontoret. Det är ganska fascinerande hur detta kan ha en så pass stor inverkan på vårt liv utan att vi ens lägger märke till det vilket gör det psykologiska framträdandet uppenbart.

Reklamen hade förmodligen inte fått samma utrymme utan människans anpassningsförmåga. Det här sker oavsett vilken situation vi befinner oss i samt hur förutsättningarna ser ut. Huruvida det är bild eller ljud som har störst påverkan förblir oklart. Vi har dessutom en förmåga att omvandla det vi utsätts för samt skapa en förståelse kring detsamma.

Ljuden omvandlas till bilder och vice versa. Utan delarna kan vi inte se helheten.