Jobba med reklam och PR

Att jobba med reklam och PR innebär att du måste vara både analytisk och kreativ. Det är viktigt att du kan kartlägga och förstå relationerna

Läs mer»

Det sanna faktumet

Att sprida tankar och idéer har för mänskligheten varit en avgörande faktor för dess fortsatta överlevnad. Det har varit i utbytet av detsamma som människor

Läs mer»

På tapeten

Vi blir dagligen utsatta för uppmärksamhetskrävande företeelser. Det kan vara i hemmet, på tåget, under arbetsdagen eller när fritidsaktiviteten ska u

Läs mer»

Utåtriktat samfund

Hand i hand med reklam går alltid företagens målmedvetenhet. Kommersialisering handlar i grunden om att företag mot betalning ska få visa upp sig. Det

Läs mer»

Den viktiga mellanhanden

Människor, företag och själva budskapet är alla vitala delar i förverkligandet av reklam. Ska sanningen fram hade dessa varit tämligen oväsentliga uta

Läs mer»

Galleri