Människor, företag och själva budskapet är alla vitala delar i förverkligandet av reklam. Ska sanningen fram hade dessa varit tämligen oväsentliga utan ett väl förankrat medium. Medier fungerar i mångt och mycket som en slags övergripande institution där reklamen får sin beskärda del av vision. Dessa kan i sin tur uppenbara sig på olika sätt och är precis som mycket annat påverkat av tid, plats samt situation. Det som anses lämpligt i ett visst sammanhang kanske på grund av platsen inte är genomförbart.

Det kan lätt uppstå en inbillning kring det faktum att reklamen är ett relativt nytt fenomen. Det oundvikliga samarbetet med medveten marknadsföring sträcker sig långt tillbaka i tiden. Redan under Romarrikets glansdagar fanns reklam som ett naturligt inslag av människans vardag. Exempelvis lanserades på väggarna både varor och tjänster genom text vilket i sin tur fångade människors uppmärksamhet.

Symboler av olika slag har alltid varit en stor del av vår historia. Eftersom en symbol likt en bild kan säga mer än tusen ord förstod den framåtsträvande människan att det här kunde användas för att locka till sig potentiella kunder. Det här medförde också att människor både kom närmre varandra samt att företag kunde utöka sin verksamhet vilket i sin tur genererade större profetior.

Det har förmodligen även varit genom det här som människan förstått att det är viktigt att synas i det som dagligen används. Hänsyn måste även tas till att den demokratiska tryckförordningen underlättat det faktum att reklam överhuvudtaget har kunnat nå ut till den stora massan. Det får inte glömmas bort att det här inte är någonting för alla människor.

Vi alla har någon form av glasögon på oss även om det inte alltid syns.