Hand i hand med reklam går alltid företagens målmedvetenhet. Kommersialisering handlar i grunden om att företag mot betalning ska få visa upp sig. Det här kan utspela sig på olika sätt såsom i form av annonser, skyltar, affischer, samarbeten, försäljningskampanjer etc. Dessa företag och organisationer vill helt enkelt på bästa sätt synas för att omvärlden på ett effektivt sätt ska få ta del av deras varor tjänster samt produkter. Det här har visat sig vara avgörande för såväl små som stora företag. De förstnämnda väljer ofta ut större evenemang, matcher, spel eller konserter för att människor runt om i världen ska rikta sin uppmärksamhet på just det. De sistnämnda tenderar att i större utsträckning gå den lokala vägen eftersom det i slutändan som så mycket annat blir en ekonomisk fråga. Det är exempelvis både betydligt dyrare och mer lukrativt att visa upp sig på Super Bowl än på den lokala fotbollsmatchen. Det ska däremot inte stickas under stol med att det andra alternativet är precis lika väsentligt sett till sammanhanget.

Reklam är ett oerhört brett spektrum som genom historiens gång både utvecklats samt förändrats. Det är samtidigt en process som ständigt pågår vilket medför att ett och samma förhållningssätt i längden blir tämligen skört.

Det går inte att bortse ifrån det lönsamma faktumet. Reklambranschen handlar till stor del om att genom tankar, känslor samt reflektioner fånga människors uppmärksamhet för att köpa alternativt sälja varor, tjänster eller andra produkter. Ibland räcker det till och med att bara synas på rätt plats vid rätt tillfälle för att skapa ett vinnande koncept. Vi människor har dessutom en förmåga att förknippa olika ytterligheter med varandra. Det är också just det här som medför att reklam i sin renaste form förblir ett väldigt brett spektrum. Den är på samma gång både delarna och helheten där det ena förutsätter det andra och vice versa. Det kan liknas vid ett träd där både grenar och rötter samarbetar för att uppnå den fulla potentialen av budskapet som ska nå sin målgrupp. I många fall dras även de som inte nödvändigtvis tillhör denna med i fallet. Även om målgruppen oftast är den som huvudfokus ligger på medför det inte att andra också lockas av samma budskap. Det är också just det där ovissa efterspelet tjusningen ligger.

Cirkeln sluts och människor förenas.