I takt med det senaste decenniets digitala utveckling har vi fått ta del av en revolution som historiskt sett saknar motstycke. I den ständigt uppkopplade vardagen har vårt beteende, kommunikation och omvärldsbild skakats om i sina grundvalar. Idag finns hela världens information tillgänglig i fickan vilket skapat helt nya förutsättningar både för reklam, PR och livet i allmänhet. Det har med detta moderna sätt att kommunicera skapats en slags onaturlig bekvämlighet. Samhället är idag skapat för att alla ärenden ska gå att genomföra via en dator, surfplatta eller mobiltelefon. Det här blir därmed en aning paradoxalt eftersom såväl reklam och PR i grunden utgår ifrån en social interaktion mellan människor. Vi lever trots allt fortfarande i den fysiska världen som på ett eller annat sätt dagligen blir besegrad av digitala dito. Det gäller att precis som med allting annat även här skapa en balans där de båda ytterligheterna kan mötas på bästa sätt. Det kan samtidigt inte stickas under stol med att digitaliseringen är ett fantastiskt verktyg som skapat oändliga möjligheter för världens människor. Vi kan både ta del av samt utföra sådant vi tidigare bara kunde drömma om. Frågan är bara till vilket pris?

Allt det goda digitaliseringen medför har samtidigt en negativ baksida av samma mynt. Vi blir mindre sociala, får svårare att behärska oss även i givna situationer samt en allt sämre koncentrationsförmåga. Det oroväckande är att det här likt en oljad blixt sprider sig ner till de yngre generationerna där ansvaret trots allt vilar på de äldre motsvarigheterna. Det är trots allt dessa som överhuvudtaget ger utrymme för att det ska förhålla sig på detta vis.

Kan reklam och PR förenas i denna balans har ett stort kliv på vägen tagits.