Samtidigt som vår uppmärksamhet fångas söker vi samtidigt efter en viss typ av förståelse. Det ligger i människans natur att på ett eller annat sätt marknadsföra sig genom det här. I grund och botten har Public Relations tagit vår natur och fört in den i en social kontext. Människan har en historia av samarbete och strävan efter överlevnad. Det här har inte alltid skötts på ett lämpligt sätt men hela idén om att föra sina gener vidare baseras till mångt och mycket på en form av reklam. Uttrycket att göra reklam för sig själv kunde knappast bli mer sanningsenligt.

En ofta förekommande inbillning är att ett likhetstecken kan sättas mellan PR och reklam. Det blir en aning missvisande eftersom det förekommer vissa skillnader. Att de tar varandras händer i promenaden råder det inget tvivel om. Skillnaden är att reklamen står för ett direktgivande budskap med målet att mottagaren ska ta till sig det här på ett effektivt sätt. PR bygger vidare på denna sammanslutning samtidigt som den under en längre period på olika sätt vill beröra mottagaren och på sikt nå ut till den stora massan.

I likhet med kommunikationen i sin helhet innehåller hjulet en samling tankar, känslor och reflektioner som aldrig slutar snurra.