Samhället rör sig alltmer mot ökad digitalisering. För att kunna behålla konkurrenskraften och öka produktiviteten är det viktigt att introducera digitalisering i företaget. Om du driver en reklambyrå kan du förbättra interaktion och användarupplevelse för kunderna, vilket resulterar i en ökad kostnadseffektivitet samt att du kan erbjuda bättre tjänster.

Hos Precisely finner du en digital avtalsplattform som kan minimera och automatisera alla rutinuppgifter på din reklambyrå. Du får samma kvalitet och kontroll som tidigare, men behöver inte lägga ner lika mycket tid på administration. Den tiden kan du i stället lägga på värdeskapande, samtidigt som du sätter upp säkra avtalsprocesser som alltid följer reglerna för beräkningar och mallar.

Behåll konkurrenskraften

Inom det svenska näringslivet kan nya tekniker som AI, eller “artificiell intelligens”, och IoT, eller “Internet of Things”, öka kvalitén och effektivisera företagens processer. Utvecklingen drivs i samband med en ökad mobil teknik och digital infrastruktur. För att företag ska kunna behålla sin konkurrenskraft på en global och lokal marknad är automatisering och digitalisering avgörande.

Kommunikationssektorns digitalisering

För några år sedan gjordes en undersökning som visade att det kunderna mest eftersökte hos reklambyrån var digital kompetens. Men en ny rapport kunde meddela att kommunikationssektorn, som innefattar marknadsföring och reklam, låg efter andra branscher vad gällde digitalisering.

De senaste årens utveckling har dock fört in branschen på ett annat spår. Tidigare sågs digital marknadsföring mer som ett sidospår till den mer konventionella mediebranschen. Men nu har företagen upptäckt att det digitala är det bästa alternativet. Nya tjänster introduceras med grund i artificiell intelligens. Detta skärper kraven på digital kompetens hos företagen. Stora och etablerade varumärken måste anpassa sina affärsmodeller och produkter, annars finns risken att de hotas av globala nykomlingar med en fullständig digitalisering inifrån och ut. Om en digital satsning landar fel kan den skada försäljningen och varumärket på sikt. Men digital reklam har ändå blivit alltmer vanlig då den upplevs som träffsäker och kostnadseffektiv, samtidigt som det finns stora möjligheter att mäta dess effekter.

Fördelar med digital avtalsplattform

Med en digital avtalsplattform kan all kommunikation hanteras på samma ställe, vilket innebär att hela företaget är uppdaterade kring vilka uppgifter som behöver utföras och när. Det är möjligt att samarbeta på ett smidigt sätt med teamet och förhandla med motparten, samtidigt som du godkänner och granskar allt på samma ställe. Här kan du föreslå olika ändringar och göra kommentarer direkt i avtalet. Det är klokt att investera i en digital avtalsplattform, och att även arbeta för ökad digitalisering i den övriga verksamheten.