Posted on

Det sanna faktumet

Att sprida tankar och idéer har för mänskligheten varit en avgörande faktor för dess fortsatta överlevnad. Det har varit i utbytet av detsamma som människor…