All reklam och all PR handlar om att du ska tjäna mer på den än vad det kostade att få ut reklamen till folk. En klassisk form av reklam är reklamfilmen. Sedan Sverige fick reklam-TV i slutet av 80-talet, när TV3 började sända, har det varit en av de viktigaste kanalerna för framförallt stora företag att nå ut. Det var länge så att om du köpte reklam i TV4 så nådde du nästan hela den svenska befolkningen. Så är det dock inte längre då många har ändrat sina medievanor rejält. Där vi för inte alltför länge sen var utelämnade till kanalernas tablåläggare har vi nu tillgång till massor av olika streamingtjänster. Det blir därmed också vanligare att man inte betalar för att också ha vanliga kanaler, eller tittar på dem mer sällan.

Vem tjänar mest på reklamfilm?

Reklamfilm är dyrt att producera och det är väldigt dyrt att köpa reklamplats. Utöver det är det dessutom ett sätt att göra reklam på som slår brett istället för riktat, du vet inte vem som kommer se den. Det sammantaget gör att reklamfilm på TV fortsatt är mest lönsamt för stora företag som har breda målgrupper, typ ICA och McDonalds. Det nischade företaget gör oftast bäst i att hitta andra vägar.

Reklamfilm online

Ett bra alternativ är att göra reklam online. Videoplattformen YouTube är en bra kanal där allt redan är utvecklat för att det ska vara enkelt och effektivt att låta din målgrupp möta rörlig bild som berättar om fördelarna med din produkt. Det behöver heller inte vara svårt eller dyrt att ta fram en film i det formatet. Men vi kan rekommendera dig att ta kontakt med ett produktionsbolag i Stockholm för att få den professionellt producerad. En säljande film måste fortfarande vara välgjord. En stor fördel med onlinereklam är att det är lätt att välja ut hur och till vem din reklam ska visas. Det underlättar segmenteringen och målgruppsanpassningen och skapar ett större värde med mer förutsägbara kostnader.

Reklamfilm på bio

Utöver TV och online kan man också köpa reklamfilmsplats på storskärm, på bio eller utomhus. Det man ska veta om det är att i de reklammätningar som görs så har den typen av kommunikation knappt någon märkbar effekt. Så bioreklam är antingen bäst som en del i en väldigt bred strategi, eller som ett litet inslag bara för att det är roligt att se din film på vita duken.